Om de impact van gerichte feedback te begrijpen is het interessant om dieper in te gaan op de verwerking van feedback bij mensen. Feedback heeft namelijk de kracht om ons gedrag en onze prestaties te beïnvloeden. Maar niet iedereen reageert altijd goed op feedback. Hoe komt dat? En hoe zorg je ervoor dat de feedback die je geeft op de juiste manier terechtkomt? In dit artikel gaan we verder in op de psychologie van feedback.

De invloed van positieve feedback

Positieve feedback heeft een sterk effect op ons welzijn. Als er positieve feedback wordt gegeven, komen er neurotransmitters vrij, zoals dopamine. Op dat moment voelt iemand de beloning voor positief gedrag en dat motiveert. Dan vindt er onbewust een aanmoediging plaats om het gedrag te herhalen en verder te verbeteren. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat oprechte positieve feedback meer impact heeft dan niet gemeende complimenten. Juist het ontvangen van authentieke erkenning draagt bij aan een positieve ervaring.

Omgekeerd heeft negatieve feedback ook een impact. Het ontvangen van negatieve feedback leidt tot een natuurlijk afweermechanisme uit zelfbescherming. Het kan moeilijk zijn om te horen dat er iets niet goed is gegaan of dat er ruimte is voor verbetering. Op het moment dat feedback op een juiste constructieve manier wordt geformuleerd is de kans groter dat de feedback positiever wordt ontvangen. In plaats van te wijzen op fouten en tekortkomingen kan het beter zijn om te benadrukken dat het een kans biedt voor groei en verbetering. Het kan daarnaast ook helpen om de feedback te starten met een positieve noot om daarna de kansen van groei te benoemen. Sluit vervolgens af met een positieve zin. Dan vormt dit de welbekende ‘sandwich’ methode en komt dit beter binnen bij degene die de feedback ontvangt.

Met de producten van FourSmileys wordt er een completer beeld gecreëerd, waardoor ook positieve feedback wordt gestimuleerd. Hierdoor krijgt de organisatie een goed beeld van de ervaringen en is de kans groter dat de negatieve feedback wordt gezien als een mogelijkheid voor verbetering.