Geregeld zul je online opzoeken wat de reviews zijn van een restaurant of een webshop. In de digitale wereld van vandaag hebben online beoordelingen een aanzienlijke invloed op het koopgedrag en de reputatie van bedrijven. Positieve beoordelingen kunnen potentiële klanten overtuigen om voor een product of dienst te kiezen, terwijl negatieve beoordelingen het vertrouwen kunnen ondermijnen en leiden tot verlies van klanten. Als bedrijf is het daarom essentieel om te begrijpen welke factoren vaak leiden tot negatieve online beoordelingen. Hier zijn de vijf veelvoorkomende oorzaken:

  1. Problemen met de bezorging of levering

Vertragingen, pakketten met schade of slechte verpakkingen kunnen ervoor zorgen dat een klant wordt getriggerd tot een slechte review. Diverse factoren kunnen een directe invloed hebben op het vertrouwen van klanten.

  1. Slechte klantenservice

Het kan altijd zijn dat er iets misgaat, of dat nu is met de levering of met het product of de dienst. Toch is de belangrijkste oorzaak van negatieve online beoordelingen het gebrek aan goede klantenservice. Zelfs als de klant op problemen stuit, is het essentieel dat de klantenservice hier goed mee omgaat. Onbeantwoorde vragen, een onprofessionele houding, lange wachttijden of het gebrek aan het bieden van een passende oplossing kunnen bijdragen aan een negatieve ervaring.

  1. Kwaliteitsproblemen

Een ander veelvoorkomend pijnpunt dat leidt tot negatieve beoordelingen zijn kwaliteitsproblemen met producten of diensten. Als een product niet voldoet aan de beloofde kwaliteit, functionaliteit of duurzaamheid, zal dit zeker leiden tot ontevreden klanten. Hetzelfde geldt voor diensten die ondermaats presteren, niet aan de verwachtingen voldoen of gebrekkig worden uitgevoerd.

  1. Onjuiste of misleidende informatie

Het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie kan klanten teleurstellen en hun vertrouwen schaden. Dit kan variëren van het verstrekken van valse productclaims tot het adverteren van diensten die niet worden waargemaakt. Wanneer klanten ontdekken dat wat hun was beloofd niet overeenkomt met de werkelijkheid, zullen ze dit vaak delen via negatieve beoordelingen.

  1. Gebrek aan klachtenafhandeling

Wanneer klanten problemen ervaren en hun zorgen uiten, verwachten ze een adequate opvolging en een bevredigende oplossing. Als een bedrijf niet reageert op klachten of niet in staat is om problemen op een bevredigende manier op te lossen, kan dit leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk tot negatieve beoordelingen. Een effectieve klachtenafhandeling is cruciaal om het vertrouwen van klanten te behouden en hen te laten zien dat hun mening gewaardeerd wordt.

Het is van essentieel belang om de bovengenoemde veelvoorkomende oorzaken te begrijpen en proactieve maatregelen te nemen om ze te voorkomen. Door te investeren in uitstekende klantenservice, het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten, eerlijke communicatie en een doeltreffende klachtenafhandeling, kunnen bedrijven de tevredenheid van hun klanten vergroten en negatieve beoordelingen tot een minimum beperken. Een positieve reputatie opbouwen online zal niet alleen bestaande klanten behouden, maar ook nieuwe klanten aantrekken.

Negatieve online reviews voorkomen?

Het implementeren van een geïntegreerde feedbackstrategie zorgt ervoor dat je met feedbacktools op andere manieren negatieve feedback kan ontvangen. Zo zal de klant meer geneigd zijn om via een feedbacktool direct feedback te geven in plaats van online. Uiteindelijk zoekt de klant een oplossing voor de negatieve situatie en met directe feedback voelt de communicatielijn direct korter.
Benieuwd naar welke feedbackoplossingen passen bij jouw organisatie? Bekijk het hier.